Szanowni Rodzice,

Na Rok Szkolny 2019/2020 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę na grupowe ubezpieczenie NNW uczniów w Compensa TU SA.

Do wyboru proponujemy Państwu jeden Wariant ubezpieczenia ze składką 55 zł za sumę ubezpieczenia Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu 32.000 zł.

 

W załączeniu:

  1. Compensa – SP Wilczyce – oferta grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW
  2. Compensa – OWU NNW Szkolne wraz z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych – OWU rozdane będą Rodzicom na pierwszych

wywiadówkach we wrześniu 2019. OWU NNW Szkolne IV 184 będą również znajdować się w sekretariacie szkoły.

  1. Compensa – Karta informacyjna – dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
  2. Oświadczenia indywidualne o otrzymaniu OWU oraz zapoznaniu się z treścią dokumentu “Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych do

podpisania obligatoryjnie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, który ubezpiecza swoje dziecko w ramach grupowej umowy ubezpieczenia NNW uczniów.

Podpis na oświadczeniach zbierany będzie na pierwszych wywiadówkach we wrześniu 2019. Rodzic, który nie podpisze oświadczenia na wywiadówce, a będzie chciał Ubezpieczyć swoje dziecko, proszony jest o wypełnienie załączonego oświadczenia i dostarczenie go do sekretariatu szkoły.

1. Compensa – SP Wilczyce – oferta grupowego ubezpieczenia dzieci od NNW

2. Compensa – OWU NNW Szkolne IV RODO

3. Copmensa – NNW IV 184 KARTA PRODUKTU

4. Oświadczenie indywididualne OWU i RODO