W środę, 18.12.2019, w naszej placówce odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim. Do konkursu przystąpiło 7 zespołów z klas I- III.

Konkurs przeniósł wszystkich zarówno uczestników, jak i słuchaczy, w świąteczny nastrój zbliżającego się Święta Bożego Narodzenia. Repertuar prezentował różne anglojęzyczne piosenki o tematyce świątecznej, jak np. klasyczne i dobrze znane „Jingle bells”, „Last Christmas” i „Merry Christmas Everyone”.

Jury w składzie: pani Olga Tumiłowicz – Pilinko, pani Marta Sobczyńska, pan Jacek Raniszewski oraz przedstawiciele samorządu Filip z kl. 3a oraz Pola z kl. 2a oceniało wykonawców biorąc pod uwagę trzy kryteria: językowe (poprawność językowa), muzyczne oraz ogólny wyraz estetyczno – artystyczny.

Po naradzie komisja orzekła, że laureatami konkursu pozostaną wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie. Przewidziano nagrody dla klas w postaci dyplomów oraz drobny upominek dla każdego dziecka. I tak:

I miejsce w klasach 1 zdobyła klasa : 1c

I miejsce w klasach 2 zdobyła klasa: 2b

I miejsce w klasach 3 zdobyła klasa: 3a

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji tej imprezy skierowane zostały do Dyrekcji Szkoły oraz dla pani Joanny Jaworskiej, pani Marleny Kolosy, pana Artura Smołki oraz dla pani Marty Sobczyńskiej.

Pod koniec konkursu wszystkie dzieci z grup przedszkolnych zaśpiewały piosenkę pt. „Snowflakes, snowflakes”. Ponadto wręczono dyplomy i nagrody przedszkolakom, które brały udział w Gminnym Konkursie Plastycznym z elementami języka angielskiego pt. “My teddy.”

Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Ada z grupy Minionek, Ewa z grupy Smerfów otrzymała wyróżnienie, natomiast Klaudia (Smerfy), Wiktoria (Minionki) oraz Michalinka (Minionki) dostały dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Podziękowania za pomoc w przygotowaniu dzieci do tego konkursu należą się wychowawczyniom grup – pani Justynie Szelce  oraz pani Agacie Wąsiewicz, a także pani Małgorzacie Alikowskiej za dostarczenie prac do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długołęce.