Jednym z punktów Tygodnia Zdrowia i Ochrony Środowiska był konkurs pt.: „Cuda z odpadów” ogłoszony przez Panią Aleksandrę Krajewską przy współpracy z Samorządem Uczniowskim. Celem konkursu była dobra zabawa, współpraca kolegów, koleżanek, przyjaciół oraz całych rodzin, a także promocja wykorzystywania wtórnych materiałów codziennego użytku.  Cieszy fakt, że pięć klas włączyło się do konkursu. Bardzo ładny obraz z nakrętek zrobiła klasa 1A, ciekawego robota – klasa 3C. Każda praca była na swój sposób atrakcyjna. Jury zadecydowało, iż I miejsce należy się klasie 3A za pomysłowość, różnorodność oraz praktyczne wykorzystanie cudów. II miejsce zajął obraz klasy 3B, który jest dowodem prawdziwego zjednoczenia i zgrania klasy, gdyż „każdy dołożył swoją nakrętkę”, a III miejsce zajęli – Robot i Wilczyca z klasy 2A.