Jak co roku, tak i dziś, pierwsza tegoroczna dyskoteka była dedykowana 1 klasom naszej szkoły. Dodatkowo mógł zaprezentować się nasz nowy Samorząd Uczniowski. Było widać, że tęsknota za dyskoteką była wielka, bo i frekwencja rekordowa i tańcom nie było końca

Dziękujemy Samorządowi i jego współpracownikom za organizację dyskoteki i pewnie niebawem spotkamy się znowu!