W załączniku poniżej znajduje się zmieniony nieco grafik świetlicy, który będzie obowiązywał przez najbliższe dwa tygodnie.  Zmieniony grafik wynika z wytycznych  MEiN, MZ i GIS, dostosowanych do realiów naszej szkoły.  Świetlica szkolna działa jak zawsze od g. 7:00-17:00, prosimy jednak tam gdzie jest to możliwe o przyprowadzanie dzieci bezpośrednio na zajęcia i odbieranie najszybciej jak to możliwe, w szczególności przed godziną 16:00 (tak aby uczniowie z wielu klas miały ograniczony kontakt ze sobą).

W związku z nieobecnością p. Magdaleny Mikutel, będą organizowane za nią zastępstwa innych nauczycieli.

Świetlica od 18.01.2021 – informacja dla rodziców