W załączeniu przekazujemy Uchwałę Rady Gminy Długołęka (wraz z załącznikami) w sprawie stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.