W sali nr 8 zebrali się dzisiaj renomowani budowniczowie epoki średniowiecza. Wspólnie zabrali się do pracy, by zbudować najznamienitsze grody, otoczyć je wałem, palisadą i kanałem. Wybudowano domostwa, kościoły i stajnie. W grodach zamieszkały księżniczki i książęta, rzemieślnicy i rolnicy. Zdarzały się i przerażające smoki, jednak solidne konstrukcje chroniły mieszkańców tekturowej Średniowieczolandii.