Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września według następującego harmonogramu:

Prosimy aby dziecku towarzyszył maksymalnie jeden rodzic, a także aby rodzice mieli założone maseczki i zdezynfekowali ręce przy wejściu do szkoły. Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia  w dniu 1 września do wychowawców kart zapisu do świetlicy szkolnej (dotyczy wszystkich klas I-IV).

Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy-szkolnej-w-roku-szkolnym-2020-2021