Szanowni Państwo!
W związku z rozbudową szkoły kierujemy do Państwa prośbę o podjęcie wspólnych działań
w celu zorganizowania bezpiecznego przywożenia i odbioru dzieci.
Od poniedziałku, tj. 18 września 2023 roku, zacznie się grodzenie całego terenu budowy
pierwszego etapu. 
Zostaną wyłączone z użytku parkingi obok kortu. Do dyspozycji szkoły zostanie mały parking
przy wejściu do szkoły.  
Ulica szkolna pozostaje ulicą dwukierunkową.  Jednak, aby uniknąć korków i zatorów
w czasie przywożenia i odbierania dzieci, proponujemy wjeżdżać w ul.Szkolną i kontynuować
kierunek jazdy do końca ulicy (bez zawracania i wyjeżdżania w przeciwnym kierunku niż się
wjechało).  W czasie wjazdu będzie można zatrzymać się obok małego parkingu, aby dziecko
wysiadło i przeszło do szkoły. Spróbujemy zorganizować dyżur pracownika szkoły, aby
zapewniał bezpieczeństwo dzieciom przy wysiadaniu z aut. Czas postoju będzie ograniczony. 

Mały parking od strony ulicy będzie wyłączony również z możliwości dłuższego parkowania.
To miejsce musi zostać wolne z racji dowozu posiłków przez firmę cateringową oraz innym
dostaw. Będzie ono przeznaczone na auta Dyrekcji szkoły, która nadzoruje dwa budynki
i w każdej chwili może wystąpić sytuacja, że któraś z pań Dyrektorek będzie musiała
przemieścić się do drugiego budynku na ul. Leśną.
Bardzo prosimy o zminimalizowanie przypadków wchodzenia rodziców do szkoły ze względu
na brak miejsca do zaparkowania swojego auta.  
Ponadto na poniedziałkowej radzie pedagogicznej opracujemy i udostępnimy Państwu
procedurę prowadzenia zajęć świetlicy szkolnej, jeśli będzie sprzyjająca pogoda,  na boisku
za lasem. 
Jeśli ktoś z rodziców ma jakiś konstruktywny pomysł na usprawnienie funkcjonowania w tym
czasie, to jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.
Dla nas wszystkich jest to trudna sytuacja i prosimy Państwa o zrozumienie.

Dyrekcja Szkoły