W dniach 21 marca 2017 r. – 31 marca 2017 r. przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: Wilczycach i Kiełczówku.

Karty zgłoszenia są dostępne w sekretariacie szkoły oraz załączone do niniejszej wiadomości.

Od 3 kwietnia 2017 r.do 14 kwietnia 2017 r. rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej  oraz postępowanie uzupełniające (dla dzieci spoza obwodu) do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Uwaga, informujemy, że 14 kwietnia (piątek) sekretariat szkoły będzie nieczynny.

Poniżej link do zarządzenia Wójta ( Nr 71) oraz załączniki:

1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej  (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dla dzieci spoza obwodu)

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

4. Link do zarządzenia Wójta Gminy Długołęka Nr 71/2017