Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 9 marca g.12:00 do 16 marca g. 15:00. W tym roku rekrutacja do oddziałów przedszkolnych będzie odbywała się drogą elektroniczną – w tym terminie należy:

zalogować się na stronie https://przedszkola-dlugoleka.nabory.pl

*wypełnić elektronicznie wniosek, wydrukować go i podpisać

* wydrukować i wypełnić dodatkowe załączniki do wniosku (link -> załączniki

* podpisany wniosek wraz z załącznikami do 16 marca dostarczyć do sekretariatu placówki pierwszego wyboru – z uwagi na zagrożenie koronawirusem istnieje możliwość przesłania skanu podpisanego dokumentu i załączników na adres mailowy szkoły szkola@spwilczyce.com.pl , oryginały będzie należało dostarczyć w późniejszym terminie, który zostanie ogłoszony na stronie szkoły.

6 kwietnia nastąpi ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, natomiast w terminie od 7 do 10 kwietnia będzie należało złożyć potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnej deklaracji.

Dokładne informacje na temat kryteriów naboru oraz pozostałych terminów znajdą Państwo na naszej stronie BIP pod adresem: https://sp-wilczyce.bip.gov.pl/rekrutacja/rekrutacja.html