W dniach 1 marca 2019 r. – 15 marca 2019 r. przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: Wilczycach i Kiełczówku oraz wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu.

Również od 1 do 15 marca prowadzimy rekrutację do oddziałów przedszkolnych. 

Prosimy o składanie wniosków w sekretariacie. Karty zgłoszenia do klasy pierwszej i przedszkola znajdują się w załącznikach oraz są dostępne w sekretariacie szkoły.

.
Poniżej znajdują się załączniki oraz link do zarządzenia Wójta zawierającego kryteria naboru i terminy rekrutacji:
Wniosek do oddziału przedszkolnego na rok 2019-2020
Zgłoszenie dziecka do klasy 1 na rok 2019-2020 (dzieci z obwodu – Wilczyce i Kiełczówek)
 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 na rok 2019-2020 (spoza obwodu)
Link do komunikatu Wójta Gminy Długołęka