W terminie od 23 marca g.12:00 do 30 marca g.15:00 trwać będzie rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły wypełniony i podpisany wniosek, który znajduje się poniżej:

1. DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY (WILCZYCE I KIEŁCZÓWEK):

2. DLA DZIECI SPOZA OBWODU:

22 kwietnia 2022 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie rodzice dzieci zakwalifikowanych, w terminie 25-26 kwietnia będą mieli obowiązek złożenia w sekretariacie pisemnego oświadczenia o wyborze szkoły. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 29 kwietnia 2022 r.

Dokładne informacje na temat kryteriów naboru oraz pozostałych terminów:

Ponadto informujemy, że w przyszłym roku w naszej szkole nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne (w tym tzw. “zerówki”), w związku z tym nasza szkoła nie bierze udziału w rekrutacji do przedszkoli.