W terminie od 8 marca g.12:00 do 15 marca g.15:00 trwać będzie rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły wypełniony i podpisany wniosek, który znajduje się poniżej:

1. DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY (WILCZYCE I KIEŁCZÓWEK):

Zgłoszenie do klasy 1 na rok 2021/2022 – Z OBWODU

2. DLA DZIECI SPOZA OBWODU:

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 na rok 2021/2022- SPOZA OBWODU

Dokładne informacje na temat kryteriów naboru oraz pozostałych terminów:

Obwieszczenie Wójta _2021

zarzadzenie_22_2021

XXV 302 17

Ponadto informujemy, że w przyszłym roku w naszej szkole nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne (w tym tzw. “zerówki”), w związku z tym nasza szkoła nie bierze udziału w rekrutacji do przedszkoli.