W terminie od 9 marca g.12:00 do 16 marca g.15:00 trwać będzie rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2020. Aby wziąć udział w rekrutacji należy do 16 marca dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły wypełniony i podpisany wniosek, który znajduje się poniżej:

1. DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY (WILCZYCE I KIEŁCZÓWEK):

 zgłoszenie do klasy 1 na rok 2020-2021 – Z OBWODU

2. DLA DZIECI SPOZA OBWODU:

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 na rok 2020-2021 – SPOZA OBWODU

Dokładne informacje na temat kryteriów naboru oraz pozostałych terminów znajdą Państwo na naszej stronie BIP pod adresem: https://sp-wilczyce.bip.gov.pl/rekrutacja/rekrutacja.html