W terminie od 22 marca 2023r. g.12:00 do 29 marca 2023r. g.15:30 trwać będzie rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły wypełniony i podpisany wniosek, który znajduje się poniżej:

1. DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY (WILCZYCE I KIEŁCZÓWEK):

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/02/zgloszenie-do-klasy-1-na-rok-2023-2024-Z-OBWODU-kopia.docx

2. DLA DZIECI SPOZA OBWODU:

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/02/Wniosek-o-przyjecie-do-klasy-1-na-rok-2023-2024-SPOZA-OBWODU1.docx

21 kwietnia 2023 r. godz. 15:30 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie rodzice dzieci zakwalifikowanych, w terminie 22-25 kwietnia będą mieli obowiązek złożenia w sekretariacie pisemnego oświadczenia o wyborze szkoły. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 28 kwietnia 2023 r. godz. 15:30

Dokładne informacje na temat kryteriów naboru oraz pozostałych terminów:

https://dlugoleka.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=31319&bar_id=14741

https://dlugoleka.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=31320&bar_id=14741

Ponadto informujemy, że w przyszłym roku w naszej szkole nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne (w tym tzw. “zerówki”), w związku z tym nasza szkoła nie bierze udziału w rekrutacji do przedszkoli.