Tegoroczny Przegląd Sztuki Szkolnej uważamy za odbyty.
Było wspaniale, podniośle, radośnie. Miło było przeżyć najwspanialsze chwile w naszej szkole jeszcze raz.
Podsumowaliśmy też realizowany we współpracy z Fundacją Eudajmonia z Wrocławia, projekt: „Rozwijanie indywidualnych kompetencji i wspieranie potrzeb wychowawczych uczniów i nauczycieli w Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach”.
Dziękując naszym artystom i pracownikom Fundacji Eudajmonia oraz wszystkim zaangażowanym w projekt osobom ślemy takie oto słowa:

“Tak wiele jej
wsypujesz
między słowa
dzień po dniu
nieustannie
zakwita
w Twoich czynach
dobroć
jest
Twoją
myślą
mową
i uczynkiem
będzie
moją siłą
za Waszą dobroć – dziękujemy”