Dzieci z grupy Żabek zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Miały okazję poznać wybrane znaki drogowe, które mogą spotkać w drodze do Przedszkola. Podczas spaceru dzieci utrwalały bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię.