Po egzaminach gimnazjalnych na lekcjach matematyki w klasach III zajęliśmy się wykonywaniem dwóch projektów z zakresu architektury i budownictwa. Pierwszy projekt dotyczył zastosowania różnych brył w budownictwie naszych wsi, których musieliśmy obliczyć powierzchnię i objętość. Druga praca to: Plan zagospodarowania działki budowlanej z domem mieszkalnym. Każda grupa najpierw w różnych katalogach biur projektów znalazła  “dom swoich marzeń”, a następnie musiała go  narysować na wybranej przez siebie działce przeliczając wszystko w odpowiedniej skali. Trzeba było też zaprojektować, zgodnie z prawem budowlanym, wszystkie budynki i urządzenia  znajdujące się na działce. Nauczyliśmy się przy okazji „czytać” projekty budowlane, obliczać powierzchnię zabudowy, użytkowa i mieszkalną oraz zdobyliśmy wiadomości na co należy zwracać uwagę przy wyborze dobrej działki budowlanej. Projekt wykonywaliśmy na brystolu, a niektóre grupy zrobiły nawet makiety swoich działek. Myślę, że wszyscy dobrze się bawili wykorzystując wiedzę matematyczną w praktyce i ucząc się wielu przydatnych w „dorosłym” życiu rzeczy.