Dzisiaj w szkole był dzień trochę inny niż zwykle. Dnia 04.10.2018 w naszej szkole miała miejsce bowiem próbna ewakuacja przeciwpożarowa.
Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z czterech grup przedszkolnych, pierwsze i drugie klasy szkoły podstawowej, trzecie klasy gimnazjum oraz cały personel placówki.
Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.