24 marca trzecioklasiści spotkali się z nauczycielem z Zespołu Szkół nr 18, w którym znajduje się Szkoła Zawodowa i Technikum. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną tych szkół. Nauczyciel opowiadał nam o ciekawych przedmiotach zawodowych, które są proponowane w zależności od wybranego profilu. Spotkanie to, było kolejną okazją poznania szkoły ponadgimnazjalnej przed wyborem naszej dalszej ścieżki edukacji.