Praca w grupie niewątpliwie poszerza zasób naszych umiejętności społecznych, zwłaszcza jeśli wymaga kreatywności oraz jest połączona z artystycznym zadaniem do wykonania.

Dziś uczniowie klas:✨2a✨ i✨2b✨projektowali trasę wycieczki rowerowej. Na dużych arkuszach papieru powstały alejki, ronda, pojawiło się oznakowanie drogowe oraz różne elementy krajobrazu. Czasem trudno było się porozumieć oraz ustalić wspólny kierunek działania, jednak trening czyni mistrza i będziemy nadal doskonalić umiejętność pracy w grupie przy innych okazjach. Na pewno było dużo dobrej zabawy- śmiech słyszano nawet za drzwiami klasy. Gazetka ścienna ukazuje natomiast prace dodatkowe, które uczniowie wykonali wraz ze swoimi rodzicami. Należało przeprowadzić wybrany eksperyment, a następnie na plakacie zapisać jego przebieg oraz wnioski. Zaangażowanie wielu zmysłów to gwarancja skutecznej nauki.