Szanowni Państwo, w związku z możliwością zorganizowania opieki w szkole dla uczniów klas I-III od 25 maja, prosimy rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom i  chcą skorzystać z tej możliwości o wypełnienie poniższego formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZNIA KL. I-III (kliknij)

Prosimy rodziców o jak najszybsze wypełnienie formularza, najpóźniej do czwartku do  g.9:00. Jeżeli będą chcieli Państwo zgłosić dziecko w późniejszym terminie, należy to zrobić nie później niż 2 dni robocze wcześniej (można też formularz wypełnić teraz). Zgłaszając dwójkę dzieci formularz należy wypełnić dwukrotnie.

Informacje dotyczące rozpatrzonych zgłoszeń, ilości uczniów w poszczególnych grupach oraz ilość tych grup zostaną przekazane rodzicom, po podsumowaniu wyników złożonych deklaracji, najpóźniej w piątek tj. 22 maja 2020 roku poprzez dziennik elektroniczny Librus.

W przypadku trudności z otworzeniem lub wypełnieniem formularza, druk można też  pobrać tutaj i przesłać na adres szkola@spwilczyce.com.pl

Poniżej przesyłamy Państwu również procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w szkole. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 4 -Sposób postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika objawów zakażenia wirusem

Załącznik nr 3 – Sposób postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów zakażenia wirusem

Załącznik nr 2 – Karta monitoringu codziennych prac porządkowych