Poniżej przypominamy instrukcję logowania się do aplikacji Teams.

Wszyscy uczniowie klas pierwszych oraz nowi uczniowie z klas II-V otrzymają hasła i loginy poprzez dziennik Librus. Loginy i hasła pozostałych uczniów pozostały bez zmian. W przypadku trudności z zalogowaniem prosimy o kontakt z sekretariatem lub wiadomość poprzez Librus do administratora.