Klasy 1-3:

Od 9 listopada również klasy I-III przechodzą całkowicie w tryb nauki zdalnej. W dniach 9-10.11 nauka będzie odbywała się na tych samych zasadach, co tydzień temu (przy wykorzystaniu Skype, chyba, że wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustali inną formę). Natomiast od poniedziałku 16.11 lekcje zdalne będą odbywały się za pomocą aplikacji Teams. Loginy i hasła rodzice otrzymają w wiadomości na Librusie. Najbliższy tydzień będzie służył do zapoznania się rodziców i uczniów z nowym narzędziem. Przypominamy, że 12-13 listopada to w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Prosimy o zapoznanie się poniższą z instrukcją logowania:

Teams instrukcja dla uczniów SP w Wilczycach – klasy 1-3

Klasy 4:

W związku z uzyskaniem przez szkołę licencji Office 365 A1 dla edukacji, od wtoku 3.11 lekcje zdalne w klasach IV  będą odbywały się za pomocą aplikacji Teams. Loginy i hasła rodzice otrzymali w wiadomości na Librusie.

Prosimy o zapoznanie się poniższą z instrukcją logowania:

Teams instrukcja dla uczniów SP w Wilczycach

Przesyłamy również zaktualizowane zasady nauki zdalnej:

Zasady edukacji zdalnej od 3.11