W załączniku przedstawiamy Państwu ofertę wybranego Ubezpieczyciela oraz wybrany wariant przez Radę Rodziców do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą tych Państwa, którzy chcieliby we wrześniu ubezpieczyć swoje dzieci w szkole.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Oferta wybrana przez Radę Rodziców