(Aktualizacja: 29.03.2021)

Od poniedziałku 22 marca do 9 kwietnia szkoła przechodzi na naukę zdalną. Zasady nauki zdalnej będą takie same, jak poprzednio (przy zachowaniu zmianowości klas).

Rodzice, którzy nie mają dostępu do sprzętu, ponownie mogą wypożyczyć laptop ze szkoły – w tym celu prosimy podejść do sekretariatu w godzinach 7:30-15:30.

Od poniedziałku szkoła automatycznie odwoła obiady wszystkim uczniom.

Aktualizacja:

Informujemy, że w opublikowanym dzisiaj (29.03.2021 r.) nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozwinięto katalog zawodów rodziców uczniów, którzy mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole. Rodziców spełniających któreś z kryteriów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem (71) 398 80 02  w godzinach 8:00-15:00

Treść rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej catering nie dowozi posiłków. Odwołany jest również szkolny autobus.

ZARZĄDZENIE NR 6 W SPRAWIE NAUKI ZDALNEJ 2021

Regulamin zajęć opiekuńczych od 22.03.2021