5 maja 2014r., jak co miesiąc, odbył się apel podsumowujący osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów. A ich jak zwykle w ostatnim czasie było wiele. Obok sukcesów sportowych, były sukcesy w konkursach przedmiotowych z matematyki, biologii i religii. Pani Dyrektor pogratulowała zwycięzcom i podziękowała za godne reprezentowanie szkoły. Słowa podziękowania zostały skierowane również do nauczycieli wspierających i przygotowujących uczniów.