W ramach gminnych projektów, dzieci z naszej szkoły będą mogły wziąć udział w zajęciach nauki pływania “Umiem pływać” oraz zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Poniżej przekazujemy Państwu informacje na temat tych zajęć i naboru:

 

1. ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ:

mogą wziąć udział:  dzieci przedszkolne 5 i 6-letnie (rocznik 2013 i 2014) oraz uczniowie klas I-III

ilość grup: 3 (każda do 20 osób)
termin zajęć: poniedziałek 12:15-13:15, środa 12:15-13:15, czwartek 8:45-9:45, dzieci postaramy się przydzielić do grup według problemów, wad postawy. Zajęcia co tydzień. Pierwsze zajęcia przewidziane są na 16 marca.
miejsce: szkolna sala gimnastyczna
prowadzący: p. Jacek Raniszewski
zapisy: należy wypełnić wniosek (ZAŁĄCZNIK 1 – zgłoszenie zajęcia sportowe) i w terminie do 6 marca dostarczyć do sekretariatu szkoły. Uwaga: w sytuacji gdy dziecko ma wadę postawy, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie.
 .
2. “UMIEM PŁYWAĆ”- NAUKA PŁYWANIA:
 
mogą wziąć udział:  uczniowie klas I-III, którzy nie brali udziału w projekcie w latach ubiegłych.
ilość grup: 1 (15 osób)
termin zajęć: czwartek, zbiórka pod szkołą o g. 6:55 (7:00 wyjazd spod szkoły, czas trwania zajęć 1,5 godziny), powrót do szkoły około g. 10:40, pierwsze zajęcia przewidziane są na 26.03, zajęcia raz w tygodniu
miejsce: Park Wodny Trzebnicka-Zdrój
prowadzący zajęcia: instruktorzy zewnętrzni
zapisy: należy wypełnić wniosek (ZAŁĄCZNIK 2 – zgłoszenie “Umiem pływać”) i w terminie do 6 marca dostarczyć do sekretariatu szkoły. 
Prosimy również o zapoznanie się z regulaminami uczestnictwa w powyższych projektach.
ZAŁĄCZNIK 1 – zgłoszenie zajęcia sportowe 
ZAŁĄCZNIK 2 – zgłoszenie “Umiem pływać”
Regulamin GIM. KOREK. 2020
Regulamin Umiem Pływać 2020