W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Gminy w V kadencji. Naszą szkołę reprezentują w Radzie uczennice klasy III – Maja Rybus i Marta Bander. Podczas posiedzenia w tajnych głosowaniach wybrano nowe prezydium – przewodniczącego, I i II wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. W pracach komisji udział wzięły m.in. pani Halina Szydłowska, zastępca Wójta oraz pani Michalina Leśniewska, przewodnicząca komisji kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wszystkim młodym radnym życzymy powodzenia oraz owocnej pracy!