Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, poniżej zamieszczamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w roku szkolnym 2024/2025