List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/list-Dolnoslaskiego-Kuratora-Oswiaty20230307-1.pdf