List DKO do Dyrektorów i Nauczycieli z 2.11.2020 r.