Pod koniec września we Wrocławiu odbył się XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki zorganizowany przez wyższe uczelnie Wrocławia, Instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest to na pewno wyjątkowo okazja by wyjść ze szkolnych murów i ławek, i w trochę inny, a zarazem ciekawy sposób zdobywać wiedzę.
22 września uczniowie klas 2 korzystając z tej okazji odwiedzili Muzeum Anatomii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie odbyła się ich pierwsza lekcja anatomii. Mogli oni przyjrzeć się temu, jak wygląda wnętrze człowieka. Zgromadzone w salach eksponaty – spreparowane organy ludzkie, płody z wadami rozwojowymi, szkielety i czaszki, stanowiły najlepszą chyba lekcję biologii.
Zajęcia te są dowodem na to, że nauka może naprawdę być ciekawa.