Konsultacje z wychowawcą dla rodziców dzieci z grupy “Rybki” odbędą się we wtorek 26.02.2019 r. od g. 16:00. Ostatnie konsultacje były przełożone z powodu choroby nauczyciela.