KONKURS „Zdrowe, smaczne, kolorowe –kupuję produkty krajowe” do 30.11.2020r!
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która w kreatywnej i ciekawej formie zaprezentuje temat Konkursu „Zdrowe, smaczne, kolorowe –kupuję produkty krajowe”.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1)klasy I-III szkół podstawowych;
2)klasy IV-VI szkół podstawowych.
Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub mieszanie technik itp.), w formacie maksymalnieA3, w układzie poziomym lub pionowym.
W pracach plastycznych starszej grupy wiekowej obowiązkiem jest wykorzystanie oznaczenia PRODUKT POLSKI zgodnie z obowiązującym wzorem (dostępny w regulaminie)
Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
I miejsce –nagroda o wartości do 600zł brutto,
II miejsce –nagroda o wartości do 400zł brutto,
III miejsce–nagroda o wartości do 200zł brutto.
Formularze zgłoszeniowe i Prace konkursowe, należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan / plik w formacie JPG, TIFF, PDF itp.) drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020 r. na adres: wroclaw@kowr.gov.pl
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu!
Życzymy powodzenia !!!

 

Regulamin Konkursu plastycznego Wrocław

Zgłoszenie udziału w konkursie