Wszystkich uczniów (i nie tylko!)  zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury na pocztówkę o tematyce świątecznej. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

konkurs kartka2016r

CELE KONKURSU:

Zachowanie i kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie mieszkańców do odkrywania w sobie talentu związanego z rękodziełem.

Wyłonienie jednej zwycięskiej kartki, która zostanie użyta jako kartka świąteczna GOK w 2016 r.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Długołęka.

FORMA PRAC:

Na konkurs przyjmowane będą pocztówki wykonywane w technice 2D (płaskiej).

Format pracy nie powinien przekroczyć wymiarów 14,8x21cm (format A5).

OCENA:

W ocenie będzie brane pod uwagę: autorski projekt pocztówki (nigdzie wcześniej nie publikowany), sposób wykonania, wykorzystanie materiałów, zdobnictwo, inwencja artystyczna, pomysłowość, kreatywność oraz nawiązanie do tradycji.

NAGRODY:

Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej (Grand Prix) oraz wyróżnień:

– Nagroda główna (Grand Prix) bon o wartości 250 zł

– Wyróżnienie bon o wartości 100 zł

WARUNKI KONKURSU:

  1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15.12.2016 r. na stronie www.gokdlugoleka.pl oraz na profilach facebookowych GOK-u. Wręczenie nagród odbędzie się 17.12.2016 r. podczas II Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego przed budynkiem Urzędu Gminy w Długołęce ul. Robotnicza 12.

  2. Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonany projekt pocztówki.

  3. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę w ocenie jury konkursu.

  4. Prace nadesłane przez laureatów poprzednich edycji konkursów nie będą brane pod uwagę.

  5. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą:

  1. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.

  2. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce ul. Wiejska 23, I piętro pokój nr. 5, do dnia 12.12.2016 r. do godz. 14.00 z dopiskiem: KONKURS NA POCZTÓWKĘ ŚWIĄTECZNĄ.

  3. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.

  4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych autora przez organizatora konkursu.

  5. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu.