12 marca 2018r. w grupie przedszkolnej „ Sówki” odbył się konkurs matematyczny pt. „z matematyką za pan brat  już od najmłodszych lat”, który został zrealizowany  w ramach bliżej przedszkolnego projektu edukacyjnego: „Poszukiwacze przygód”. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci współdziałania w zespole oraz rozwijanie  umiejętności matematycznych w sytuacjach zabawowych.

„Sówki „ dzielnie rozwiązywały zadania, określały  wartość logiczną zdań, doskonaliły orientację przestrzenną, szukały  ukrytych figur w budowli z klocków, układały rytmy, rozwiązywały zadania tekstowe, wyznaczały sumę i różnice liczb, określały długość tasiemki stosując patyczki, liczyły oczka na kostkach domino i dopasowywały do liczb będących ich sumą.

Konkurs matematyczny stał się dobrą okazją do kształtowania umiejętności pracy w zespole,  która jest ważna z punktu widzenia przyszłego   funkcjonowania dziecka w roli dorosłego  w społeczeństwie.

Szczególne podziękowania dla Pani Justyny Szelki 🙂