Z okazji Międzynarodowego Dnia Logopedy (6.03.2021r.)
Ogłaszamy konkurs logopedyczny „Wierszyki łamiące języki”
Konkurs polega na nauczeniu się na pamięć 1 wybranego wiersza z trudnościami językowym i zaprezentowaniu go w nagraniu video.
termin nadsyłania filmów do: 28.02.2021r.
ogłoszenie wyników konkursu: 6.03.2021r.
dla kogo: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (I, II i III klasa) oraz uczniowie klas IV.
Czekają atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy!