Szanowni Państwo,

od 9 do 29 listopada zajęcia stacjonarne w klasach 1-3 zostają zawieszone i prowadzone będzie kształcenie zdalne. Nauka zdalna zostaje również przedłużona w klasch IV.

Wszystkich rodziców uczniów klas I-III zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety dotyczącej zdalnego nauczania. Informacje otrzymane od Państwa pomogą nam w dalszej organizacji kształcenia online. Na Państwa odpowiedzi będziemy czekać do poniedziałku (włącznie):

Ankieta dotycząca nauki zdalnej (klasy 1-3)

W związku z nowym rozporządzeniem MEN, szkoła może zorganizować działalność opiekuńczą dla dzieci (dot. klas I-III) osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodziców, którzy spełniają powyższe warunki zatrudnienia i chcieliby skorzystać z opieki dla dzieci w szkole prosimy o jak najszybszy kontakt z sekretariatem na adres szkola@spwilczyce.com.pl

Regulamin zajęć opiekuńczych od 9.11.2020