W związku z obchodami rocznicy 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dzieci z grupy Żabek stworzyły Kodeks Małego Patrioty. Wszystkie propozycje były zapisywane, a następnie umieszczone na przygotowanej mapie Polski. Każdy przedszkolak mógł również przykleić na kodeks przyniesioną widokówkę z miastem, które odwiedził wraz z rodziną. Gotowy obrazkowy „Kodeks małego patrioty” został umieszczony w kąciku patrioty.

Została również zorganizowana w naszym przedszkolu lekcja pokazowa, której tematem było kształtowanie postaw obywatelskich wśród najmłodszych.

Charakter działań Wojska Polskiego podczas pokoju oraz jak ważną rolę odgrywają siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej dla bezpieczeństwa naszego kraju przygotował dla nas Oficer Akademii Wojsk Lądowych.

Dzieci obejrzały film o symbolach narodowych, doskonale dostosowany do ich wieku. Była w nim legenda o orle białym, barwach narodowych i „Mazurku Dąbrowskiego” oraz jak ważne są to symbole i jak duże znaczenie powinny mieć dla każdego Polaka. Patriotyczna lekcja kończyła się radośnie odgadywaniem zagadek na temat godła, flagi państwowej oraz stolicy Polski. Później dzieciaki obejrzały krótki pokaz musztry, a na koniec oficer zaprezentował swoje wyposażenie: kamizelkę, taktyczną, kuloodporną, hełm, plecak,, a nawet maskę przeciwgazową.