REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2022-2023

W terminie od 23 marca g.12:00 do 30 marca g.15:00 trwać będzie rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły wypełniony i podpisany wniosek, który znajduje się…

Brak rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne (również tzw. “zerówki”). Wynika to z braku możliwości lokalowych szkoły. Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z …

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2021-2022

W terminie od 8 marca g.12:00 do 15 marca g.15:00 trwać będzie rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w tym terminie dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły wypełniony i podpisany wniosek…

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw potrzebom związanym ze składaniem oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, uprzejmie informujemy, iż na prośbę ZOE-AJO w Długołęce, dostawca oprogramowania uruchomił również możliwość złożenia powyższego oświadczenia poprzez kliknięcie w systemie rekrutacyjnym. Poniżej załączamy na zdjęciach instrukcję dla rodziców. Nowa opcja stanie się dostępna na stronie dopiero po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, […]

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

Szanowni Państwo, mając na uwadze aktualną sytuację dotyczącą koronawirusa, uruchomiona została także możliwość przesyłania skanów dokumentów podpisanych przez rodziców kandydatów na adres e-mail szkoły: szkola@spwilczyce.com.pl Informujemy również, że dokumenty w wersji papierowej będą musiały zostać dostarczone do szkoły w późniejszym terminie. Termin zostanie ustalony w odrębnym komunikacie. Proszę śledzić stronę ZOE – AJO w Długołęce […]

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2020/2021

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 9 marca g.12:00 do 16 marca g. 15:00. W tym roku rekrutacja do oddziałów przedszkolnych będzie odbywała się drogą elektroniczną – w tym terminie należy: * zalogować się na stronie https://przedszkola-dlugoleka.nabory.pl *wypełnić elektronicznie wniosek, wydrukować go i podpisać * wydrukować i wypełnić dodatkowe załączniki do wniosku (link -> załączniki)  […]

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2020/2021

W terminie od 9 marca g.12:00 do 16 marca g.15:00 trwać będzie rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2020. Aby wziąć udział w rekrutacji należy do 16 marca dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły wypełniony i podpisany wniosek, który znajduje się poniżej: 1. DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY (WILCZYCE I KIEŁCZÓWEK):  zgłoszenie do klasy 1 […]

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo, prosimy o składanie w terminie do 28.02.2020r. deklaracji chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 ( dotyczy dzieci urodzonych w roku 2014 i 2015). Formularz dostępny do pobrania poniżej a także w sekretariacie i u wychowawców. Zwracamy uwagę, że zgłoszenie chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji […]

Rekrutacja na rok szk. 2020/2021

Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Długołęka termin składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej będzie od 9 marca g.12:00 do 16 marca g. 15:00. W tym roku rekrutacja do oddziałów przedszkolnych będzie odbywała się drogą elektroniczną – w tym terminie należy: * zalogować się na stronie https://przedszkola-dlugoleka.nabory.pl *wypełnić elektronicznie wniosek, wydrukować go i […]

Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020

W dniach 1 marca 2019 r. – 15 marca 2019 r. przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: Wilczycach i Kiełczówku oraz wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu. Również od 1 do 15 marca prowadzimy rekrutację do oddziałów przedszkolnych.  Prosimy o składanie wniosków w sekretariacie. Karty […]

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WILCZYCACH

W dniach 21 marca 2017 r. – 31 marca 2017 r. przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: Wilczycach i Kiełczówku. Karty zgłoszenia są dostępne w sekretariacie szkoły oraz załączone do niniejszej wiadomości. Od 3 kwietnia 2017 r.do 14 kwietnia 2017 r. rozpoczynamy […]

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Poniżej znajduje się harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych.  Aby przystąpić do rekrutacji i wygenerować elektroniczny wniosek, należy zalogować się na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action – na tej stronie znajduje się również pełny harmonogram.   do 23.06.2016 r. Składanie do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosków o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie […]