Rodziców uczniów przyszłorocznych klas I oraz II szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą chcieli korzystać ze świetlicy prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem świetlicy oraz o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Wypełnione karty prosimy dostarczyć do 13 lipca do sekretariatu.

Karta zgloszenia dziecka do swietlicy szkolnej w roku szkolnym 2018- 2019

Regulamin świetlicy szkolnej 2018 2019.doc