Poniżej znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022:

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie 7-9 kwietnia złożyć potwierdzenie woli (druk poniżej). W związku z obecną sytuacją wypełniony druk potwierdzenia woli można przesłać mailowo na adres szkola@spwilczyce.com.pl – oryginały będzie można donieść w późniejszym, bezpiecznym czasie (o tym terminie poinformujemy Państwa).