Poniżej znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 :

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/Lista-kandydatow-zakwalifikowanych.pdf

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie 22-25 kwietnia złożyć potwierdzenie woli (druk poniżej). 

Sekretariat szkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/potwierdzenie-woli.pdf

Prosimy również o złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dzieci na religie (druk poniżej)

https://spwilczyce.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/oswiadczenie-religia.pdf