Na prośbę  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce, przesyłamy Państwu w załączniku  prezentację dotyczącą kilku wskazówek jak rodzic może wspierać swoje dziecko podczas epidemii koronawirusa.

Powyższe działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2018 – 2020 i ma na celu przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowej spowodowanej koronawirusem. Forma przekazu uwarunkowana jest stanem zagrożenia epidemiologicznego.

prezentacja Jak wspierać swoje dziecko podczas epidemii koronawirusa