We wrześniu 2017 roku nastąpi przekształcenie Publicznego Gimnazjum w Wilczycach w Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie. W związku z tym dokonano dokładnej analizy możliwości dostosowania budynku dla przyjęcia od roku szkolnego 2017/2018 dzieci do 3 oddziałów przedszkolnych (tzw. „0”) i 2 klas pierwszych. 

W celu zapewnienia optymalnych warunków, zaplanowano przystosowanie 2 sal (nr 2 i 3) na parterze szkoły dla oddziałów „0”. W tym celu przeprowadzony będzie remont toalet znajdujących się na zapleczu tych sal polegający na dostosowaniu dla małych dzieci. W celu wydzielenia tej części szkoły dla oddziałów „0”, zostanie uruchomione odrębne wejście do szkoły. Również zostanie zamontowana ścianka o lekkiej konstrukcji oddzielająca oddziały „0” od pozostałej części parteru. Dla planowanego trzeciego oddziału „0” zostanie zaadoptowana duża sala po filii Gminnej Biblioteki Publicznej. W tym pomieszczeniu zostanie przeprowadzony gruntowny remont, aby dostosować go do potrzeb dzieci.

Obok sali oddziału „0” będzie funkcjonowała biblioteka szkolna, wyposażona w książki również dla małych dzieci.

Dla uczniów klas pierwszych planuje się przeznaczenie dwóch sal na pierwszym piętrze. Lokalizacja ich pozwala na częściowe oddzielenie od części gimnazjalnej. W tych salach również zostanie przeprowadzony gruntowny remont, położona wykładzina obiektowa, wymienione meble, itp.

Przy wszystkich salach dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej, zostaną umieszczone szafki na odzież.

Taka organizacja bazy lokalowej będzie pozwalała na częściowe „oddzielenie” dzieci Szkoły Podstawowej od uczniów Gimnazjum do czasu jego wygaszenia i zapewnia optymalne warunki do bezpiecznego pobytu w szkole.

Na terenie szkolnym zostanie również zorganizowany plac zabaw dla dzieci z klas młodszych oraz utwardzona część terenu w celu umożliwienia parkowania samochodów przez przywożących dzieci do szkoły rodziców.

Szkoła planuje organizację pracy w systemie jednozmianowym dla uczniów. W przypadku dzieci z oddziałów „0” zaplanowano 10-cio godzinną opiekę w oddziale przedszkolnym (7:00-17:00). Ponadto uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, których rodzice zadeklarowaliby chęć pozostawienia dzieci w świetlicy, również będą mieli taką możliwość.

Na chwilę obecną warunki lokalowe uniemożliwiają zorganizowanie stołówki, natomiast posiłki będą dostarczane przez firmę cateringową, co jest sprawdzonym pomysłem również w innych szkołach.

W związku z planowanym otwarciem szkoła planuje zakup wyposażenia (krzesełka, stoliki, szafki, itp.) i pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dzieci. Przewidziano również zakup tablicy interaktywnej oraz projektorów multimedialnych z ekranem, w celu umożliwienia wykorzystywania multimedialnych pomocy dydaktycznych. Dostęp do Internetu umożliwia wyświetlanie filmów i programów edukacyjnych. Takie rozwiązania technologiczne, dzisiaj są standardem spełniającym zainteresowania i potrzeby uczniów.

Poniżej znajdą Państwo link do informacji na temat terminów naboru oraz wzorów formularzy do pobrania.

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI