1. Podręczniki dla dzieci zostaną zamówione przez szkołę i wręczone dzieciom w pierwszych dniach roku szkolnego. Rodziców prosimy o zakup podręcznika do religii. Tytuł podręcznika dostępny jest w Szkolnym Zestawie Podręczników na szkolnej stronie.

2. Listy dzieci z podziałem na klasy będą dostępne 25 sierpnia b.r., na szkolnej stronie, po godz. 15-tej.

3. Lista najważniejszych dodatkowych materiałów do zakupienia –

Wyprawka pierwszoklasisty:

Wszystkie rzeczy prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

Pozostałe potrzebne materiały zostaną z Państwem ustalone we wrześniu, na zebraniu.

4. Na szkolnej stronie, na początku sierpnia, pojawi się dla Państwa informacja dotycząca  możliwości ubezpieczenia dziecka.

5. Zajęcia w szkole będą odbywały się na dwie zmiany, a dzieci będą mogły pozostawać na zajęciach świetlicowych. Przypominam, że termin składania kart zapisu upływa 10 lipca. W wyjątkowych sytuacjach, można dosłać kartę (skan) na adres mailowy szkoły.

6. W nowym roku szkolnym dzieci będą mogły w szkole spożywać ciepły posiłek (II danie). Deklaracje będzie można złożyć na początku września, a decyzje podejmiecie Państwo po otrzymaniu planów lekcji.

7. Prosimy o dostarczenia do sekretariatu zdjęć dzieci do wyrobienia legitymacji szkolnych (można już po 16 sierpnia).

8. Proszę również do dostarczanie dokumentów (jeśli takie są) opinii i orzeczeń otrzymanych z poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Mamy nadzieję na tradycyjne rozpoczęcie roku szkolnego, o którym stosowna informacja pojawi się na szkolnej stronie w ostatnim tygodniu sierpnia.

Życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji.