Od poniedziałku 8 lutego rozpoczną się zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej (w ramach gminnego programu). Zajęcia poprowadzi p. mgr Magdalena Cygan.

Wszystkie dzieci, których karty zapisu zostały złożone w terminie, zostały zapisane na zajęcia.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i wtorki według poniższego harmonogramu:

1) godz. 13:10 – uczniowie z klas 2c, 3a, 4a, 4b (klasy 4 dopiero po powrocie do nauki stacjonarnej)

2) godz. 14:15 – klasy 1b, 1c, zerówka

3) godz. 15:20 – klasy 1a, 2a, 2b