W poniedziałek 10 września (dzień zebrań z rodzicami) odbędzie się giełda zajęć dodatkowych, podczas której będzie możliwość zapoznania się z ofertą firm organizujących zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-II. Giełda odbędzie się na sali gimnastycznej od g.17:30.